Anemoi (Rüzgarlar) | Yunan Mitolojisinde Mevsimler


Anemoi (rüzgarlar) yunan mitolojisinde her biri çeşitli mevsimler ve hava koşulları ile ilişkisi olan, dört farklı yönü simgeleyen rüzgar tanrılarıdır. Bazen sadece rüzgarın esintileri oldukları düşünülmüş, bazen de kanatlı bir insan suretinde tasvir edilmişlerdir. Bazı hikayelerde ise Anemoi’de Odysseus’a yardımcı olan Rüzgar Tanrısı Aeolus’un ahırındaki atlar olarak bahsedilmişlerdir. Yunan şairi Hesiod’a göre Aeolus ile ilişkilendirilen Astraeus ve Şafağın Tanrıçası Eos onların ebeveynlerdir.

Anemoi - Dört Rüzgar
Anemoi – Dört Rüzgar

Dört Anemoi’den Borias kuzey rüzgarı ve soğuk kış havasının tanrısıydı. Notus güney rüzgarlarının, yaz ve sonbaharın, fırtınaların tanrısıydı. Zephyrus batı rüzgarı, bahar ve ilk yaz esintilerinin müjdeleyen tanrıydı. Doğu rüzgarı Eurus ise üç yunan mevsiminin hiç birisiyle ilişkili değildi.

Roma mitolojisinde Anemoilerin ismi Venti idi. Venti lantince rüzgarlar anlamına gelmektedir. Roma mitolojisindeki dört tanrının isimleri farklı olsa da yunan mitolojisindeki tanrılara benzer görevleri vardı. Her iki mitolojide de çiftçilik, atlar, fırtınalara ve hasat ile ilişkilendirilmiştir.

Roma Mitolojisinde Anemoi

Antik yunanda Boreas kuzey rüzgarlarının tanrısıydı. Kuzeyden gelen soğuk rüzgarlar ve kış ile geldiğini haber verirdi. O dönem Boreas’ın yaşlı bir adam suretinde olduğuna inanılıyordu. Sık sık kalın beyaz sakallı ve gülen gözleri ile tasvir edilen yaşlı bir adamdı. Romalılar ise onu Boreas Aquilo veya Kuzey-Doğu kış rüzgarı olarak isimlendirdiler. Romalılar için gerçek kuzey rüzgarı tanrısı Septentrio idi.

Eurus ise doğu rüzgarının tanrısıydı. Mevsimler ile alakası olmamasına rağmen yağmur ve ılık geçen günlerden sorumluydu. Bazı kaynaklarda şansız doğu rüzgarı tanrısı olarak anılmıştır. Roma mitolojisinde ise Vulturnus olarak isimlendirilmiştir.

Notus sıcak güney rüzgarlarının tanrısıydı. Genellikle yaz sonu güneşi ve fırtınalardan sorumluydu. Romalılar onu Auster olarak isimlendirirdi.  Auster Romalılara bulutlu ve yağmurlu günler getirdi. Avustralya isminin Auster’den türediği tahmin edilmektedir.

Zephyrus batıdan gelen canlandırıcı bahar rüzgarlarının tanrısıydı. Bunun yanında baharda açan bitkilerin ve çiçeklerin de tanrısı olarak bilinirdi. Zephyrus hakkında Ulak Tanrıça İris ile evlenmesinden çok daha fazla hikaye bulunmaktadır. Olimpos Tanrısı Apollon ve Hyacinth isimli bir Spartalı arasında geçen yarışmaya da katılmıştır.

Kaynaklar:
The myths and legends of ancient greece and rome – E.M. berens
Walter Burkert – İlkçağ Gizem Tapıları
Yunan Ve Roma Mitolojisi- Colette Estin
Yunan Mitleri Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler – Robert Graves


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.