Genel Kültür

Genel kültür hakkındaki yazıların ve makalelerin yer aldığı kategori.

 • dogmatizm nedir

  Dogmatizm Nedir? Dogmatik Düşünürler ve Görüşler

  Dogmatizm kısaca bir fikri sorgulamadan kesin olarak doğru kabul edilmesi olarak açıklanabilir. Yunanca bir kelimedir ve fikir anlamını taşımaktadır. Dogmatizm bir düşünceyi sorgulamayı reddeder ve...

 • Rönesans mimarisi

  Rönesans Nedir? Rönesans Dönemi Tarihi

  Rönesans hakkındaki literatürde bulunan bilgiler tarihe, sosyolojik durumlara, kültür tarihine, sanat ve mimariye kadar birçok alanı kapsamıştır. Bu durum çok büyük bir zenginliği göstermektedir. Rönesans...

 • Fenomenoloji nedir?

  Fenomenoloji Nedir? Fenomenolojik Yaklaşım

  Fenomonoloji, Yunancada görüngü anlamına gelen fenomenon ile akıl, bilgi anlamına gelen logos sözcüklerinin birleşmesi ile oluşan bir terimdir. Bu terimin anlamca karşılığı fenomen üzerine yapılan...

 • Pop art nedir?

  Pop Art Nedir? Warhol Etkisi ve Pop Art Sanatı

  Pop Art, ilk olarak 1950’li yıllarda ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyayı etkisi altına alan bir sanat akımıdır. İlk olarak İngiltere görülen Pop art sanat...

 • Theseus kimdir?

  Yunan Mitolojisinde Kahraman Theseus Kimdir?

  Theseus Atina’nın en ünlü kahramanı olarak bilinmektedir. Aethra ismindeki bir kadının oğludur. Babası Atina Kralı Aegeus’tur. Ancak bazı söylencelerde babasının Poseidon olduğu veya hem Aegeus’un...

 • Sandro botticelli hayatı ve eserleri

  Sandro Botticelli Hayatı ve Eserleri

  Rönesans Dönemi’nin en büyük ressamlarından biri olan Sandro Botticelli İtalya’nın Floransa kentinde 1 Mart 1445 senesinde dünyaya gelmiştir. Tarihe bıraktığı iz, yaptığı başyapıt eserler günümüzde...

 • Materyalizm nedir?

  Materyalizm nedir? | Felsefe Akımının Özellikleri

  Materyalizm nedir? Materyalizm kelime anlamı itibariyle maddecilik alımına gelmektedir. Kelimenin kökeni Latincedir. Varlığı madde olarak tanımlayan materyalizm, gerçekliği somut verilere dayandıran ve somut verilerle savunan...

 • oedipus kompleksi - Bénigne Gagneraux, 1756-1795 kör olan Oedipus tanrılara çocukları ile yakarışta bulunuyor.

  Oedipus Kompleksi Nedir? | Oedipus Kompleksi Hikayesi

  Oedipus kompleksi veya Oedipus karmaşası ünlü psikanaliz uzmanı Sigmund Freud tarafından oluşturulan ve fallik dönemdeki çocukların (3-5 yaş) ebeveynlerini kıskanması sonucunda çocuğun beslediği duygu, düşünce...

 • Göbeklitepe tarihi

  Göbeklitepe Tarihi | Göbeklitepe Nedir?

  Göbeklitepe Tarihi 12.00 yıl öncesine dayanan bir yapıdır ve Şanlıurfa’nın merkezine 18 km kuzeydoğusunda bulunur. Aynı zamanda Ören Köyü yakınlarında olan Göbekli Tepe, Chicago ve...

EnglishTurkish