Olimpos Tanrıları | Yunan Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları

0
327

Olimpos Tanrıları veya On İki Olimpos Tanrısı (Olimposlular) antik yunan mitolojisinde Titanlardan sonra gelen birinci kuşak ve ikinci kuşak tanrılarını belirtmek için kullanılmaktadır.

Olimpos Tanrıları Yunan Mitolojisinde tüm insanlar ve tanrılar üzerinde mutlak hakimiyete sahip olarak kabul edilir.
Olimpos Tanrıları Yunan Mitolojisinde tüm insanlar ve tanrılar üzerinde mutlak hakimiyete sahip olarak kabul edilir.

İkinci kuşak Olimpos Tanrıları, Birinci kuşak Olimposluların soyundan gelir, birinci kuşak Olimpos Tanrıları ise Titanların soyundan gelmiştir. Olimpos Tanrılarının o dönem Yunanistan’ın en yüksek dağı olduğuna inanılan Olimpos Dağı’nda yaşadığına inanılmaktadır.

Uranüs ve Kronos’tan (Cronus) sonra üçüncü kuşak olarak gelen 12 Olimpos Tanrısı, kendilerinden önce gelen Titanlara karşı vermiş oldukları “Titanomachy” (Titanlar Savaşı) olarak isimlendirilen savaşı kazanarak insanların ve diğer tanrıların efendisi olmayı başarmışlardır.

12 Olimpos Tanrısı Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Ares, Apollon, Artemis, Hermes, Dionysus, Hephaistos, Athena ve Afrodit olarak isimlendirilmiştir. Yunan Mitolojisinde 13 rakamı uğursuz sayıldığı için Olimpos Tanrılarına yeni bir tanrı eklendiğinde bir diğer tanrı bu listeden çıkarılır.Tanrıça Hestia Dionysus Olimpos’a gelince görevinden ayrılmıştır Olimpos’ta yaşayan tanrılar istedikleri takdirde Demeter ve Hestia gibi Olimpos’tan ayrılabilirler.

Yunan Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları denildiğinde aklımıza ilk 12 Olimposlu Tanrı gelmektedir. Ancak Yunan Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları yalnızca Olimpos Dağında Yaşayan Tanrılar değildir. Üçüncü kuşak olan Olimposlu Tanrılar, yüzlerce tanrı içerisinde en güçlü ve en önemli oldukları düşünülen küçük bir kümedir. Yunan Mitolojisindeki Tüm Tanrılar hakkında bilgi almak için diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz. Şimdi kısaca yunan mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan On iki Olimpos Tanrısına bir göz atalım.

1Tanrıların Kralı Zeus (Jupiter)

Zeus Heykeli

Zeus (Eski Yunanca: Grekçe: Ζεύς, Zeús; Modern Yunanca: Δίας, Días), yunan mitolojisi içerisinde en güçlü ve en önemli tanrıdır. Tanrı Zeus, yıldırımların, göklerin ve şimşeklerin tanrısıdır. Roma’da Zeus Jupiter olarak bilinir. Titan Kronos ve Rhea’nın en küçük oğludur. Titanlar Savaşında diğer olimposlu tanrıların yardımı ile babası Kronos’u ebedi azap çekmesi için Tartarus’a hapsettirmiştir.

Tanrı Zeus elinde bir şimşek tutan orta yaş üzerinde bir adam olarak tasvir edilir. Kral Tanrının eşi ise başka bir Tanrıça olan Hera’dır. Ancak evli olmasına rağmen Zeus çapkınlığı ile bilinir ve birçok insan ve tanrıdan sayısız çocuğa sahiptir.

Tanrı Zeus istediği hayvan ve insanın şekilline girebilir, ayrıca Aegis isimli bir tanrılara ait bir kalkana sahiptir. İstanbul Boğazı’nın isminin kökeni de Tanrı Zeus ile alakalı bir yunan mitine dayanmaktadır. “Bosphorus” yani “İnek Geçidi” adı Zeus’un karısı Hera’dan saklamak içi inek suretine soktuğu sevgilisi İo’dan gelir. Türkiye’de Zeus adına Muğla, Kütahya, Mersin gibi şehirlerde tapınaklar inşa edilmiştir.

Zeus hakkında daha fazla bilgi edinmek için Zeus | Tanrıların ve Gökyüzünün Kralı yazımızı okuyabilirsiniz.

2Denizlerin Tanrısı Poseidon (Neptün, Neptunus)

Poseidon Heykeli

Deniz Tanrısı Poseidon (Ποσειδῶν), Kronos ile Rhea’nın erkek çocuğu, Hades ve Zeus’un kardeşidir. Titanlar savaşını kazanan Zeus, kardeşi Poseidon’a denizlerin hakimiyetini vermiştir. Yunan Mitolojisinde Poseidon Denizler,Depremler ve Atların tanrısı olarak belirtilir. Tanrı Poseidon’un elinden hiç düşürmediği üç başlı bir mızrağı bulunmaktadır. Bu mızrağın (Yaba) ismi “Trident” olarak bilinir. Antik yunanda Poseidon’un mızrağını yere vurması ile depremlerin meydana geldiğine inanılmıştır. Roma mitolojisinde Neptün olarak bilinir.

Poseidon 12 olimposlu tanrı arasında Zeus’tan sonra gelen en güçlü ikinci tanrıdır. Antik yunanda Kara saçlı tanrı olarak da isimlendirilmiştir. Karakteri hırslıdır ve bu hırsı dünyanın en güzel şehrini kurmayı amaçladığı Atlantis kentinin yok olmasına neden olmuştur.

Poseidon hakkında daha fazla bilgi edinmek için Poseidon | Okyanus ve Atların Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

3Yeraltı Dünyasının Tanrısı Hades (Plüton)

Hades Heykeli

Yunan mitolojisinde Hades (Antik Yunanca: Ἅιδης/ᾍδης), kötü insanların öldükten sonra gönderildiği yer altı dünyasının Tanrısıdır. Roma Döneminde Plüton olarak bilinir. Zeus, Titanlar Savaşından sonra tıpkı Poseidon’a denizlerin hakimiyetini verdiği gibi, diğer kardeşi olan Hades’e de yeraltı dünyasının ve ölülerin kontrolünü vermiştir. Hades’in kelime anlamı ise “Görünmez” demektir.

Hades’in görünmez olmasını sağlayan Görünmezlik Miğferi ve iki uçlu “Bident” olarak bilinen bir asası vardır. Yeraltındaki cevherler sayesinde zenginlik sahibi olmuştur. Ne kadar acımasız bir tanrı olarak bilinse de, sözünden dönmez ve alçakgönüllüdür. Hades aynı zamanda ölümün tanrısı olarak da bilinir. Ancak yunan mitolojisinde ölüm ile kişiselleştirilen Thanatos isminde başka bir tanrı daha vardır.

Hades zamanla ölülerin gönderildiği yeraltı dünyasının adı olmuştur. Yunan Mitolojisine göre yer altı dünyasına gönderilen ölüler, dünya üzerindeki yaşamlarına göre üçe ayrılırlar. Ölümlüler fani hayatlarında iyi birer insan olarak yaşamışlarsa Elysium’a, ne kötü ne de iyilerse Asphodel’e gönderirler. Ancak Olimpos tanrılarına düşman olanlar ebedi acı çekmeleri için Tartarus’a gönderilir.

Hades hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hades | Yeraltı ve Ölülerin Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

4Olimpos’un Kraliçe Tanrısı Hera (Juno, Iuno)

Hera Heykeli

Yunan Mitolojisinde Hera evlilik ve doğum tanrıçası olarak bilinir. Roma dönemindeki ismi Juno’dur. Babası Titan Kronos, annesi ise Titan Rhea’dır. Hera Zeus’un eşi ve büyük ablasıdır. Yunan Mitolojisinde Afrodit’ten sonra en güzel tanrıça olarak kabul edilir. Ayrıca Olimpos Tanrıları arasında Kraliçe unvanına sahip tek tanrıçadır.

Tanrıça Hera kocası Zeus’u çok kıskanır. Aynı zamanda güzel tanrıça kin tutar ve intikam alır. Bu özellikleri sayesinde Zeus’un birlikte olduğu birçok güzel kadını lanetlemiştir. Maia’yı delirtmiş, Lamia’yı canavara dönüştürmüş, Semele’yi pusuya düşürmüş, Callisto, Alkmene ve Leto’yu da lanetleri ile canlarından bezdirmiştir. Tanrıça Hera Zeus’tan daha zengin ve otorite sahibidir. Bu nedenle Zeus’un kararlarında etkisi çok büyük olmuştur.

Hera hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hera | Tanrıların Kraliçesi ve Zeus’un Ebedi Eşi isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

5Savaş Tanrısı Ares (Mars)

Ares Heykeli

Yunan Mitolojisinde Ares Olimpos Tanrıları arasındadır. Ares yunan mitolojinde savaş tanrısı olarak bilinir. Zeus ve Hera’nın oğludur. Roma Mitolojisinde Mars ismini almıştır.

On iki Olimpos Tanrısı arasında tanrılar tarafından en az sevilen ve saygı duyulan tanrı olmuştur. Bunun iki temel nedeni vardır, ilki Hephaestus ile evli olan güzel tanrıça Afrodit ile birlikte olması, ikincisi ise genellikle savaş stratejilerinde başarısız olmasıdır. Her ne kadar savaş tanrısı olarak güç sahibi olsa da Tanrıça Athena tarafından iki defa yenilgiye uğramıştır.

Savaş Tanrısı Ares kaba kuvveti temsil eder, kinci ve kötü mizaçlı bir tanrıdır. Truva savaşına katılmıştır ve Diomedes tarafından yaralandıktan sonra savaştan kaçmıştır. Tüm bunlara rağmen Ares, Roma döneminde Savaş Tanrısı Mars adı ile büyük saygı görmüştür.

Ares hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ares | Antik Yunan Savaş Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

6Güneş Tanrısı Apollon (Apollo)

Apollon Heykeli

Apollon (Yunanca: Απόλλων, Latince: Apollo), yunan mitolojisinde şiir, güzel sanatlar, ateş ve müziğin tanrısı olmuştur. Güneş Tanrısı Apollon bunların yanında kehanette bulunabilme yeteneğine sahiptir. Zeus ve Leto’nun oğlu Artemis’in ikiz kardeşidir. Apollon çok yakışıklı bir tanrıdır. Roma Mitolojisinde Apollo olarak isimlendirilmiştir. Apollon yunan mitolojisinde ve olimpos tanrıları arasında önemli bir yere sahiptir.

Anadolu kökenli olan Güneş Tanrısı Apollon iyi bir okçudur ve okçuluğu insanlara öğretmiştir. Bunun yanında hastaları iyileştirme yeteneğine de sahiptir. Ne de olsa güneş girmeyen eve doktor girer. Tıp ilmini insanlara öğretmiştir. Apollon asla yalan söylemez, gerçek ve ışığın kutsal tanrısıdır. Aslen Yunan Mitolojisinde Güneş ile kişiselleştirilen tanrı Helios’tur, ancak Roma döneminde Apollon bu unvanı ondan almıştır.

Apollon hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apollon | Yunan Mitolojisinde Güneş Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

7Doğa Tanrıçası Artemis (Diana)

Artemis Heykeli

Artemis Zeus ve Leto’nun kızı ve Apollon’un ikiz kardeşidir. Artemis Roma döneminde Diana olarak bilinir, aynı zamanda Phoebe olarak da isimlendirilmiştir. Yunan mitolojisi tanrı ve tanrıçaları arasında Artemis önemli bir yere sahiptir. Savaş tanrısı Ares’in dostudur.

Kardeşi Apollon’dan bir gün önce doğmuştur. Yunan mitolojisinde Artemis avcılık, vahşi doğa, okçuluk ve ay tanrıçasıdır. Artemis yunan mitolojisinde Ay’ı, ikiz kardeşi Apollon ise Güneşi temsil eder. Artemis sarışın, temiz, güzel yüzlü, bakire bir tanrıçadır. Artemis adına tapınılan bir tanrıçadır. Ülkemizde Efes Artemis Tapınağı tanrıça adına yapılan kutsal mekanlardan birisidir.

Artemis hakkında daha fazla bilgi edinmek için Artemis | Yunan Mitolojisinde Av Tanrıçası isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

8Ulak Tanrı Hermes (Mercuirius, Merkür)

Hermes Heykeli

Yunan Mitolojisinde Hermes hızı ve çevikliği ile bilinir. On iki Olympos’lu tanrı Hermes’i haberlerini taşıması için ulak olarak kullanır. Tanrı Hermes Zeus ve Maia’nın oğludur. Rivayete göre bir günlükken ayaklanmaya ve koşuşturmaya başlamıştır.

Hermes Roma mitolojisinde Merkür ismi ile bilinir. Ayrıca Mısır Mitolojisinde Thot olarak bilinen tanrı olduğu söylenmektedir. Bazı düşünürler ise İslam dininde yer alan İdris Peygamber olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Haberci Tanrı Hermes, ölüleri yeraltı dünyasına götürmekle görevlidir. Ona hızını veren kanatlı ayakkabıları babası Zeus tarafından hediye edilmiştir. Hermes yolunu kaybeden gezginlerin ve çobanların tanrısıdır. Truva savaşında yaşlı kral Priamos’u, Hector’un ölüsünü almak için Akhilleus’a (Aşil) götüren odur.

Hermes hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hermes | Yunan Mitolojisinde Ulak Tanrı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

9Şarap Tanrısı Dionysus (Bacchus, Baküs)

Dionysus Heykeli

Yunan mitolojisi tanrı ve tanrıçaları arasında Dionysus veya Dionysos sarap tanrısıdır. Dionysus şarabın insanları sosyalleştirdiği ve eğlendirdiği fikrini temsil eder. Roma dönemindeki ismi Bacchus’tur. Dionysus medeniyetin ve barışın tanrısıdır. Zeus ve Semele’nin oğludur. On iki olimpos tanrısı arasında tek ölümlü anneye sahip tanrı Dionysus’tur.

Antik yunanda Dionysus bağ bozumu tanrısı olarak da bilinir. Onu adına bu dönemde eğlenceler tertip edilmiştir ve böylece tiyatronun ortaya çıktığı düşünülmektedir. Şarap tanrısının Hristiyanlık dinini de etkilediği düşünülmektedir.

Dionysus hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dionysos | Yunan Mitolojisinde Şarap Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

10Demirci Tanrı Hephaistos (Vulcan)

Hephaistos Heykeli

Hephaistos yunan mitolojisinde demirci tanrı olarak bilinir. Zeus ve Hera’nın oğludur, Afrodit’in eşidir. Hephaistos tanrılar ve yunan mitolojisi kahramanları için silahlar döven ateşlerin tanrısıdır. Tanrıça Athena ile birlikte zanaatın ve mesleklerin koruyucu tanrısıdır.

Hephaistos tanrıların en çirkin olanıdır ve iki ayağı da sakattır. Bu sakatlığı hakkında iki ayrı mit bulunur. İlkinde babası Zeus tarafından fırlatıldığı ve düştüğü yerde topal olduğudur. İkincisi ise doğuştan topal olduğudur. En çirkin tanrı olmasına rağmen insanlar arasında en fazla sevilen tanrıdır. Atina’da kendisi adına inşa edilen Hephaistos tapınağı bulunur.

Hephaistos yunan mitolojisi tanrı ve tanrıçaları arasında önemli bir yere sahiptir. Olimpos’un sarayları ve tanrıların silahları onun elinde çıkmıştır.

Hephaistos hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hephaestus | Olimpos Tanrılarının Demircisi isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

11Savaş Tanrıçası Athena (Minerva)

Athena Heykeli

Yunan Mitolojisinde Athena zeka, sanat, ilhan ve barış tanrıçasıdır. Athena aynı zamanda bir strateji dâhisidir. Bu kabiliyeti nedeni ile savaş Tanrısı Ares’i iki defa yenilgiye uğratmıştır. Roma Mitolojisinde Barış Tanrıçası Minerva olarak anılır. Athena, Atina şehrinin koruyucusudur, ismini bu şehirden almıştır. Truva savaşında Akhalara yardım ederek tahta atın yapılmasına yardım etmiştir. Athena’nın kalkanı üzerinde Medusa başı figürü bulunu ve bu kalkanın adı Aegis’tir.

Athena, babası Zeus’un en fazla sevdiği evladıdır. Bu nedenle Zeus kızının yıldırımlarını kullanmasına izin vermiştir. Athena Savaş Tanrıçası olarak da bilinir ancak Ares’in aksine savaşın kaba kuvvetini değil, savaşta stratejinin önemini simgeler. Athena aynı zamanda bir mucittir. Savaşta kullanılan at arabalarının onun eseri olduğu söylenmektedir.

Athena hakkında daha fazla bilgi edinmek için Athena | Yunan Mitolojisinde Ay Tanrıçası isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

12Güzellik Tanrıçası Afrodit (Venüs)

Afrodit Heykeli

Yunan mitolojisi tanrı ve tanrıçaları içerisinde Afrodit’in özel bir konumu vardır. Yunan mitolojisinde Afrodit güzellik ve aşk tanrıçası olarak bilinir. Roma mitolojisindeki ismi Venüs’tür.

Afrodit genellikle işveli, cilveli, gönül çelen güzel bir kadın olarak anlatılır. Antik yunan eserlerinde genellikle oğlu Eros ile birlikte görülür. Afrodit’in olimpos tanrıları arasında en güzel tanrıça olduğu bilinmektedir. Bunun nedenlerinden birisi üç güzeller yarışmasında Paris’in onu en güzel tanrıça olarak seçmesidir.

Afrodit Hephaistos ile evli olmasına rağmen bir çok aşığa sahiptir. En önemli iki aşkı Ares ve Hermes’dir. Tanrıça Afrodit’e Kıbrıs adasında tapınılmıştır, ayrıca o dönem Anadolu’da da sevilen bir tanrıça olmuştur.

Afrodit hakkında daha fazla bilgi edinmek için Afrodit | Güzellik ve Aşk Tanrıçası isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Kaynaklar;
The myths and legends of ancient greece and rome – E.M. berens
Walter Burkert – İlkçağ Gizem Tapıları
Yunan Ve Roma Mitolojisi- Colette Estin
Yunan Mitleri Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler – Robert Graves

Bir Cevap Yazın