Tarih

Tarih hakkındaki yazıların ve makalelerin yer aldığı kategori

 • Mithras mezhebi

  Mithras Mezhebi | Antik Roma’da Mithraism

  Mithras mezhebi Roma İmparatorluğunun genişlemesi ve çok fazla ülkeye yayılması nedeniyle bu bölgelerdeki dini gelenekleri öğrenilmesi ile ortaya çıkmış mezheplerden birisidir. Mithras mezhebi dini göçün...

 • Kenanlılar kimdir?

  Kenanlılar Kimdir? Antik Kenanlılar Tarihi

  Kenanlılar Kenan diyarında yaşayan ve çeşitli kavimlerden oluşan topluluklardır. Kutsal Kitap’ta bu bölge için, babasının cinsel organını gördüğü için lanetlenen Nuh’un oğlu Ham’ın ismi verilmiştir....

 • Rönesans mimarisi

  Rönesans Nedir? Rönesans Dönemi Tarihi

  Rönesans hakkındaki literatürde bulunan bilgiler tarihe, sosyolojik durumlara, kültür tarihine, sanat ve mimariye kadar birçok alanı kapsamıştır. Bu durum çok büyük bir zenginliği göstermektedir. Rönesans...

 • Sandro botticelli hayatı ve eserleri

  Sandro Botticelli Hayatı ve Eserleri

  Rönesans Dönemi’nin en büyük ressamlarından biri olan Sandro Botticelli İtalya’nın Floransa kentinde 1 Mart 1445 senesinde dünyaya gelmiştir. Tarihe bıraktığı iz, yaptığı başyapıt eserler günümüzde...

 • Göbeklitepe tarihi

  Göbeklitepe Tarihi | Göbeklitepe Nedir?

  Göbeklitepe Tarihi 12.00 yıl öncesine dayanan bir yapıdır ve Şanlıurfa’nın merkezine 18 km kuzeydoğusunda bulunur. Aynı zamanda Ören Köyü yakınlarında olan Göbekli Tepe, Chicago ve...

 • Ölü deniz yazmaları nedir?

  Ölü Deniz Yazmaları (Parşömenleri) Ne Anlatıyor?

  1947 senesinde Ölü denizin kıyısında Kumran’da çobanlık ile geçimini sağlayan bir Bedevi’nin hayvanlarını kaybettiği esnada onları ararken tesadüf eseri girdiği mağarada bulduğu yazmalar bilim ve...

 • Vesta bakireleri kimdir

  Vesta Bakireleri Kimlerdi? | Vesta Tapınağı Rahibeleri

  Vesta bakireleri Vesta tapınağında bulunan ve tanrıça Hestia’ya ibadet eden kadınlardan oluşmaktadır. Vesta tapınağı tanrıça Hestia adına inşa edilen en ünlü yapılardan birisidir ve Roma’da...

 • Sümer mitolojisi nedir?

  Sümer Mitolojisi Tanrıları ve Tanrıçaları

  Sümer mitolojisi tanrıları ve tanrıçaları biden fazla mitolojiye esin kaynağı olmuştur. Sümer kültürü, halkın inanışları ve yaşam tarzlarından ortaya çıkan Sümer Mitolojisi günümüzde halen popülerliğini...

EnglishTurkish